Skip to content

[婚攝] 2016/09/03 (桃園富城閣/婚禮紀錄/婚攝小亮/台北婚攝)

[婚攝] 2016/09/03 (桃園富城閣/婚禮紀錄/婚攝小亮/台北婚攝)

謝謝Winnie及FanFan,
這是場拍攝起來非常愉快的婚禮,
看著兩位的蜜月之旅真是令人羨慕!!!
好希望自己變成維尼被帶出門阿阿阿阿..

祝福兩位,
幸福快樂!!

+Photographer : Liang Liu (婚攝小亮 Light Photography)
+Assistant : 起司 嘉興
+Stylist :La La Make Up•史拉拉•新秘•婚禮婚紗•整體造型
+Location : 桃園富城閣

20160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-1920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-2920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-3920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-4820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-5920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-6920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-7920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-8920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-9920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-10920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-11920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12120160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12220160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12320160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12420160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12520160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12620160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12720160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12820160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-12920160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-13020160903-%e7%b2%be%e9%81%b8-131

發表迴響

%d 位部落客按了讚: